Vlagprotocol

Wanneer?
In de vooravond van 4 mei wordt in Nederland uitgebreid halfstok gevlagd, als bewijs van eerbied en respect voor de doden. De Nationale Herdenking beperkt zich tot de vooravond van 4 mei. Om die reden is het halfstok vlaggen officieel ook beperkt tot de tijdsperiode van 18.00 uur tot zonsondergang. Vanaf 's avonds 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.10 uur) hangt van alle openbare gebouwen de Nederlandse vlag, zonder wimpel, halfstok. Het moment van twee minuten stilte vindt plaats om 20.00 uur. Daarna wordt de vlag niet in de top gehesen (ook niet bij officiële herdenkingsplechtigheden), maar blijft halfstok tot zonsondergang.

Vlaggen met meer vlaggen.
Het is toegestaan desgewenst andere vlaggen (van provincie of gemeente en vlaggen van de Nederlandse Antillen of Aruba) bij de herdenkingsplechtigheid te betrekken. Bij het hijsen van meer vlaggen behoren deze van gelijke afmetingen te zijn en zo mogelijk op gelijke hoogte te worden gehesen. Daar het om een nationale herdenking gaat dient de Nederlandse vlag centraal te staan en de ereplaats te krijgen.
Bij twee vlaggen is de ereplaats altijd rechts (gerekend met de rug naar de vlag). Bij drie vlaggen is de ereplaats in het midden. Als de provincievlag en de gemeentevlag naast de Nederlandse vlag komen, is de opstelling (uitgaande van de positie met de rug naar de vlag): rechts provincievlag, links gemeentevlag.


Technische aanwijzingen.
Het halfstok vlaggen begint om 18.00 uur. Om de vlag halfstok te laten vlaggen moet zij eerst in top worden gehesen. Onmiddellijk daarna wordt zij neergelaten tot halfstok (standaard vlagprotocol). De vlag gaat langzaam en statig halfstok. Halfstok wil letterlijk zeggen: totdat het midden van de vlag op de helft van de gebruikelijke hoogte is. Het is zaak er op te letten dat de vlag in geen enkel geval - ook bij windstilte - de grond of een ander obstakel raakt. Desnoods wordt de vlag in dat geval iets hoger gehesen.
De ruimte die boven de vlag open blijft, is gereserveerd voor de onzichtbare vlag voor de dood. Het is een manier om symbolisch respect te tonen voor de overledenen.
De vlag wordt binnengehaald bij zonsondergang, zo rond 21.10 uur. Dit gebeurt door de vlag eerst langzaam en statig in top te hijsen en vervolgens neer te halen.

Het halfstok vlaggen bij rechtopstaande, vrijgeplaatste vlaggenmasten kan zonder problemen geschieden op bovenvermelde manier. Bij vlaggenmasten die onder een hoek van 45-graden aan de buitenmuur zijn bevestigd, gaat de praktijk anders. Hierbij wordt de vlag van tevoren in halfstok-positie aan de vlaggenmast bevestigd en daarna met stok en al in de houder aan de buitenmuur gestoken. Hierbij moet zoveel mogelijk rekening gehouden worden dat de vlag de buitenmuur niet raakt, de vlag moet de ruimte hebben om te wapperen. Als er aan de vlaggenstok geen haakje op driekwart van de stok zit, kan deze alsnog worden geplaatst of kan met behulp van een stukje touw het lusje aan de bovenkant van de vlag aan het haakje onder de knop worden bevestigd, zodat de vlag in halfstok positie komt.

Particulieren wordt verzocht bovenstaande gedragslijnen te volgen.