Zij zullen het niet hebben

Zij zullen het niet hebben

Ons oude Nederland

Het blijft al is't verslagen.

Geborgen in Gods hand.

Zij zullen het niet hebben

de machten van de tijd.

Al is ons goede Holland

Zijn recht en vrijheid kwijt.


 

Zij zullen het niet hebben

Ons oude Nederland

al hebben zij misdadig

Heel Rotterdam verbrand

al hebben zij in Zeeland

de lange Jan vernield

Nooit wordt ons oude Zeeland

Door Hitlers geest bezield.


 

De Duitsers hebben Holland

Door overmacht geveld.

en trachten het te knechten

Met leugen en geweld.

Zij zullen het niet winnen.

Voor Hitlers derde rijk.

Wij houden onze liefde.

Voor 't eigen koninkrijk.


 

Zij zullen ons niet hebben.

Al worden wij geknecht.

Wij blijven toch getuigen.

Voor vrijheid en voor recht.

Geen antisemitisme

Wordt hier geaccepteerd

Al wordt het door Seyss Inquart.

Bij ons geïmporteerd.


 

Met al haar schone woorden.

Met al haar stom hou zee.

Zij zal ons toch niet hebben de valse N.S.B.

Al tracht zij ons te winnen

Voor Hitlers volk en staat

Het zal haar niet gelukken

Wij kennen haar verraad.


 

Zij zullen ons niet hebben

Zo lang Oranje leeft.

Zo lang aan Wilhelmina

Een volk zijn liefde geeft.

Zo lang de jeugd blijft zingen

Het oude oranje lied.

Zo lang krijgt Adolf Hitler

Ons oude Holland niet.
 

Ab ten Bruggencate
( 24-02-1889  30-10-1960) ( een geboren en getogen Broeker)