Probeer de verminkte wereld te bezingen

Probeer de verminkte wereld te bezingen

Denk weer aan de lange junidagen

aan de rozijnen, de druppels van de rosé

Aan de distels die de verlaten erven

van ontheemden stelselmatig overwoekeren


 

Je moet de verminkte wereld bezingen

Je hebt sierlijke zeiljachten en schepen gezien;

één ervan had een lange reis voor de boeg

een ander wachtte slechts het zoute niets


 

Je hebt vluchtelingen gezien die nergens heen gingen

beulen gehoord die een lied van vreugde zongen

Je moet de verminkte wereld bezingen


 

Denk aan de momenten waarop jullie samen

in de witte kamer waren en de vitrage bewoog

Keer terug naar dat concert, toen de muziek losbrak


 

In de herfst verzamelde je eikels in het park

en de bladeren wervelden boven de littekens

van de aarde. Bezing de verminkte wereld

en het grijze veertje, dat een lijster heeft verloren,

en het zachte licht dat dwaalt en verdwijnt

en steeds terugkomt.


 

Try to praise the mutilated world - Adam Zagajewski.

Aanleiding: aanslag op de Twin Towers 9 september 2001

Vertaling: Gerard Rasch