Herdenking 4 mei in Langedijk 2017


Elk jaar worden de gevallenen bij oorlogen en vredesmissies herdacht bij het monument aan de Charlotte de Bourbonstraat in Noord-Scharwoude en bij het monument bij de spoorwegovergang aan de Bovenweg in Sint Pancras

Noord-Scharwoude:
Voorafgaand aan de herdenking bij het monument aan de Charlotte de Bourbonstraat, wordt er een herdenkingsbijeenkomst gehouden in de Kloosterhof naast de St.Jan de Doper in Noord-Scharwoude.

Programma Kloosterhof: 19.00 uur.

De bijeenkomst wordt gehouden in Kloosterhof naast de Sint Jan de Doperkerk in Noord-Scharwoude. Het programma in de Kloosterhof begint om 19.00 uur. Sprekers zijn: Wethouder Beers namens de gemeente Langedijk, ds J. van Zelderen namens de Kerken.Twee leerlingen van de J.D. van Arkelschool dragen een gedicht voor. Het geheel zal worden omlijst met muziek onder leiding van de heer Bert Rootmensen .   De bezoekers aan deze bijeenkomst lopen om 19.40 uur in een stille tocht naar het monument aan de Charlotte de Bourbonstraat. Om 19.45 uur zullen kerkklokken luiden.

Programma bij het monument aan de Charlotte de Bourbonstraat.
 

Vanaf 19.45 uur: inleidende muziek door Advendo. Wethouder Beers spreekt een woord van welkom. Om 19.58 uur wordt het ‘Taptoe-signaal’ geblazen. Gevolgd door twee minuten stilte om 20.00 uur. Hierna speelt Advendo twee coupletten van het Wilhelmus. Aanwezigen zijn hartelijk uitgenodigd om het Wilhelmus mee te zingen. De tekst wordt bij het monument uitgedeeld door scouts van Scouting Langedijk en enkele basisschoolleerlingen.. Vervolgens worden kransen en bloemen gelegd, met hulp van de scouts, door het Gemeentebestuur, het Centraal Oranje Comité, Nederlandse veteranen, Rode en Groene Baretten, namens de familie Zijp, scholieren en het publiek. Tot slot wordt in stilte gelopen langs het monument en om het plantsoen. Ondertussen speelt Advendo passende muziek. Na afloop is er gelegenheid om in Kloosterhof nog wat na te praten bij een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er frisdrank.

De inwoners van de gemeente wordt verzocht om vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok te hangen.


Sint Pancras:

Voorafgaand aan de herdenking wordt ’s avonds een oecumenische dienst gehouden in het Kerkelijkcentrum De Regenboog aan de Bovenweg in Sint Pancras. Aanvang:  18:45 uur Spreker namens de gemeente: Wethouder Beers. Na afloop van deze dienst, omstreeks 19.20 uur, wordt in een stille tocht naar het monument bij de spoorwegovergang aan de Bovenweg, gelopen. Het programma bij het monument: Vanaf 19.40 is er inleidende muziek verzorgd door muziekvereniging Irene uit St. Pancras. De wethouder zal een woord van welkom spreken. Om 19.58 is het ‘Taptoe Signaal’ te horen, gevolgd door twee minuten stilte. Vervolgens speelt Aurora twee coupletten van het Wilhelmus, de aanwezigen worden uitgenodigd mee te zingen; de tekst van de twee coupletten wordt ter plaatse uitgedeeld. Hierna zullen vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Langedijk en Alkmaar kransen bij het monument leggen, gevolgd door andere organisaties, jongeren en het publiek. Zij zullen hierbij geassisteerd worden door leden van de Scouting Dirk Duyvel uit Alkmaar. De inwoners van de gemeente wordt gevraagd vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok te hangen.